De PO-Raad vraagt zich af welk probleem D66 wil oplossen met het buitenspel zetten van schoolbesturen bij het organiseren van goed onderwijs. Het voorstel dat D66-Kamerlid Paul van Meenen hiertoe doet, is bovendien gestoeld op onjuistheden.Doe een parlementair onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging. Daar hebben we al zo vaak om gevraagd’’, zei Den Besten al eerder dit jaar.