Amsterdam heeft een heel groot tekort aan leraren

Met driehonderd vacatures in het PO lijkt het tekort aan leraren Amsterdam het hardst te treffen. Van alle vacatures die open staan in het basisonderwijs is een kwart bij Amsterdamse scholen, blijkt uit cijfers van het Breed Bestuurlijk Overleg in Amsterdam. De vraag...

Schoolbesturen buitenspel zetten is slecht idee

De PO-Raad vraagt zich af welk probleem D66 wil oplossen met het buitenspel zetten van schoolbesturen bij het organiseren van goed onderwijs. Het voorstel dat D66-Kamerlid Paul van Meenen hiertoe doet, is bovendien gestoeld op onjuistheden.Doe een parlementair...

Loonsverhoging PO

Hoeveel loonsverhoging krijgen leraren en andere medewerkers in het primair onderwijs volgens het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao? Dit is niet voor een ieder even duidelijk.  Raadpleeg de website van de...

Hoog ziekteverzuim in onderwijs

Het onderwijs behoorde in het eerste kwartaal van dit jaar helaas tot de sectoren met het hoogste ziekteverzuim, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees voor meer informatie verder op:...

Onderhandelaars zijn het eens over CAO PO

Onderhandelaars van werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. Daarbij is de 270 miljoen euro die het kabinet extra op Prinsjesdag voor het onderwijs heeft uitgetrokken maximaal benut, zeggen ze. Dat bedrag...

Kabinet wil beter onderwijs in burgerschap

Alle Nederlandse basis- en middelbare scholen moeten lesgeven in 'burgerschap'. Minister Slob heeft een nieuwe wet gemaakt waardoor de verplichting om kinderen de "basiswaarden van de democratische rechtsstaat" te leren minder vrijblijvend wordt. "Kinderen worden...

Aanvraagprocedure ‘Excellente scholen’ veranderd

Van 1 februari tot en met 15 april 2019 kunnen scholen zich weer aanmelden voor het traject Excellente Scholen. De aanvraagprocedure is dit jaar echter anders dan voorgaande jaren. Scholen moeten nu al bij aanmelding over het predicaat Goed van de Onderwijsinspectie...