Hoeveel loonsverhoging krijgen leraren en andere medewerkers in het primair onderwijs volgens het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao? Dit is niet voor een ieder even duidelijk.