Alle Nederlandse basis- en middelbare scholen moeten lesgeven in ‘burgerschap’. Minister Slob heeft een nieuwe wet gemaakt waardoor de verplichting om kinderen de “basiswaarden van de democratische rechtsstaat” te leren minder vrijblijvend wordt.

“Kinderen worden immers niet geboren met een ‘democratisch gen'”, schrijft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs in de toelichting op zijn wetsvoorstel. “Daarom ligt er een belangrijke opdracht bij scholen bij het opleiden van onze kinderen die hun rechten kennen en de rechten van anderen respecteren.”

De nieuwe wet geldt voor alle scholen, dus ook voor het particulier onderwijs. De inspectie kan ingrijpen als de scholen onvoldoende burgerschapsonderwijs geven. Nu kan dat alleen als een school helemaal niets doet.

DNA

Al meer dan tien jaar moeten scholen apart les geven in burgerschap, naast de vakken maatschappijleer en geschiedenis. Het gaat volgens Slob niet goed genoeg. “Sommigen doen het perfect en hebben burgerschap echt in het DNA van de school verweven”, zegt Slob. “Bij anderen wordt burgerschap met één les per jaar afgedaan.”

Ook de Onderwijsinspectie constateert al enige jaren op rij dat de lessen niet van de grond komen. Scholen weten niet altijd goed hoe ze met onderwerpen als democratie, vrijheid van meningsuiting, homoseksualiteit en antisemitisme om moeten gaan. Ze hebben, zegt de inspectie, meer houvast en duidelijkheid nodig.

Lees voor meer informatie verder op: www.nos.nl