Lees hier het interview met onze ambassadeur van de maand!

  • Naam: Erik Roth
  • Leeftijd: 35
  • Functie: Teamleider bovenbouw CVO Praktijkonderwijs
  • Aantal onderwijsjaren: 13

 

  1. Wat is jouw relatie tot het Rotterdams onderwijs?

Ik ben werkzaam voor CVO in het praktijkonderwijs. Ik ben teamleider van de bovenbouw en geef les aan alle leerjaren van onze school. Onze opdracht is om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en de maatschappij. Voor onze doelgroep is dat een hele uitdaging. Ik heb mijn hart verloren aan de doelgroep en geniet iedere dag van de eerlijkheid, directheid en de energie van de leerlingen in onze school.

In Rotterdam en omliggende gemeentes is een groot aantal leerlingen dat onderwijs krijgt op praktijkscholen. Deze leerlingen verdienen dezelfde kansen als leerlingen die naar andere scholen gaan. Dat klinkt als een open deur maar dat is het absoluut niet. Het praktijkonderwijs is relatief onbekend. En onbekend maakt onbemind. Ouders weten te weinig over wat wij doen en op welke manier wij passend onderwijs geven aan leerlingen met toch wel specifieke onderwijsbehoeften. Zij zien het praktijkonderwijs soms als ‘minderwaardig’ ten opzichte van bijvoorbeeld het VMBO. Dit terwijl onze school, Accent Capelle, vorig jaar tot Excellente school werd uitgeroepen door de manier waarop het onderwijs passend afstemt op de mogelijkheden van iedere leerling.

Het basisonderwijs kent het praktijkonderwijs ook niet goed genoeg. Terwijl er meer en meer leerlingen vanuit het reguliere basisonderwijs verwezen worden naar praktijkonderwijs. Het bedrijfsleven in Rotterdam kende tot voor kort ook de mogelijkheden van onze leerlingen en onze vorm van onderwijs nog onvoldoende. Toch zie ik daar een mooie ontwikkeling. Rotterdamse bedrijven committeren zich aan zogenoemde Topacademies waarin bedrijven de samenwerking aangaan met praktijkscholen en MBO’s om zo leerlingen onderwijs op maat te geven op de werkvloer van het bedrijf. In mijn ogen echt een geweldige manier om onze kwetsbare maar vaak talentvolle leerlingen klaar te stomen voor een baan en een plek in de ‘Rotterdamse’ maatschappij.

 

  1. Wat vind je van het idee achter ConnecTeach010?

Een prachtig idee! Verbinding is mijns inziens de manier om ons onderwijs te versterken! Er is zo veel kennis, passie en energie beschikbaar, ik denk dat als je dat aan elkaar weet te verbinden dat je iedere organisatie, school of leerkracht beter kunt maken! Ik hoop dat ConnecTeach010 ervoor gaat zorgen dat het praktijkonderwijs in Rotterdam aan bekendheid wint, het docenten enthousiast gaat maken voor het praktijkonderwijs te kiezen of het praktijkonderwijs kan versterken met kennis uit andere onderwijsvormen in Rotterdam.

 

  1. Wat heeft het onderwijs nog nodig volgens jou? Wat is je ultieme droom?

Het onderwijs heeft veel meer smoel, meer aanzien nodig. Wat PO in actie nu te weeg brengt binnen het primair onderwijs vind ik echt geweldig. Zij zorgen ervoor dat het basisonderwijs weer aanzien krijgt. Aanzien waar het recht op heeft. Ik heb zelf de overstap gemaakt naar het VO en pluk daar onder meer financieel de vruchten van. Mijn vrouw werkt in het PO, is net zo hoog opgeleid, maakt wellicht nog wel meer uren dan ik en verdient dik tienduizend euro minder dan ik in een jaar. Dat vind ik echt onacceptabel! Mijn droom is dat ons werk serieuzer genomen wordt en evenredig gewaardeerd wordt. Mijns inziens begint dit met de opleiding. In Finland is de opleiding tot leerkracht van academisch niveau. Er zijn daar wachtlijsten voor de leerkracht opleidingen! Niet omdat je in Finland een dik salaris ontvangt maar het vak van onderwijzer heeft daar aanzien! Ik zat letterlijk te knippen en te plakken tijdens mijn Pabo opleiding! Voor een jongen gozer van begin twintig niet de meest ‘sexy’ activiteit tijdens je studententijd. Buiten dat had het mij veel meer opgeleverd als ik toen al veel meer kennis had vergaard over gedragsproblematiek, didactiek en pedagogiek. Gelukkig is er nu enkele academische Pabo’s gestart. Ik ben ervan overtuigd dat als we de opleiding verbeteren dat onderwijzen weer als een echt vak gezien gaat worden.

 

  1. Wat is je mooiste onderwijsmoment? Wat is je altijd bijgebleven?

Ik heb op mijn school een Pro Plus lijn opgezet. Een lijn binnen onze praktijkschool waarin leerlingen die cognitief kunnen en willen groeien een plek kunnen vinden en daar het aanbod krijgen wat ze nodig hebben. Deze lijn startte met 1 klas. Nu, vier jaar later, gaan de eerste leerlingen richting uitstroom naar Entreeopleiding, zijn er meerdere leerlingen overgestapt naar het VMBO, is het leerlingenaantal van onze school enorm gestegen en zijn we uitgeroepen tot Excellente school. Er komen scholen uit de hele regio en zelfs daarbuiten bij onze school op bezoek om te kijken hoe wij ons onderwijs vormgeven. Het heeft onze school in beweging gezet en dat maakt mij ontzettend trots. Ik denk dat ik nog wel een tijdje werkzaam ben in het praktijkonderwijs maar deze eerste vier jaar zal ik niet snel meer vergeten!