Met driehonderd vacatures in het PO lijkt het tekort aan leraren Amsterdam het hardst te treffen. Van alle vacatures die open staan in het basisonderwijs is een kwart bij Amsterdamse scholen, blijkt uit cijfers van het Breed Bestuurlijk Overleg in Amsterdam. De vraag of het nog goed komt voor het nieuwe schooljaar, is lastig te beantwoorden.