Van 1 februari tot en met 15 april 2019 kunnen scholen zich weer aanmelden voor het traject Excellente Scholen. De aanvraagprocedure is dit jaar echter anders dan voorgaande jaren. Scholen moeten nu al bij aanmelding over het predicaat Goed van de Onderwijsinspectie beschikken. Tot uiterlijk 30 september 2018 kunnen scholen bij de Onderwijsinspectie een onderzoek aanvragen voor deze waardering.