Aanvraagprocedure ‘Excellente scholen’ veranderd

Aanvraagprocedure ‘Excellente scholen’ veranderd

Van 1 februari tot en met 15 april 2019 kunnen scholen zich weer aanmelden voor het traject Excellente Scholen. De aanvraagprocedure is dit jaar echter anders dan voorgaande jaren. Scholen moeten nu al bij aanmelding over het predicaat Goed van de Onderwijsinspectie...
Maatwerk nodig om thuiszitters tegen te gaan

Maatwerk nodig om thuiszitters tegen te gaan

Tijdens deze landelijk actieweek, van 1 tot en met 8 juni, vinden diverse activiteiten plaats rondom dit onderwerp en de aanpak van de problematiek. Want ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren zitten er nog steeds veel jongeren thuis. Maar om hoeveel...
Passend onderwijs; geen succes

Passend onderwijs; geen succes

Te veel administratieve taken, te weinig handen in de klas en te veel organisaties die zich met bezighouden met een kind dat hulp nodig heeft. Als je betrokkenen in het onderwijs vraagt, weten ze wel waar het misgaat met de hulp voor kinderen die extra zorg nodig...
Brandbrief lerarentekort

Brandbrief lerarentekort

Lerarentekorten vormen een groot en urgent maatschappelijk probleem. Vooral in het primair onderwijs is de situatie ernstig. Maar ook in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn de tekorten nijpend, vooral voor bepaalde vakken (natuurkunde,...