Scholen druk rondom regels met privacywet

Scholen druk rondom regels met privacywet

De nieuwe wet stelt strengere eisen aan de opslag van data. Bedrijven, dus ook scholen, moeten beter nadenken over wat voor informatie ze opslaan en wie daar toegang toe heeft. Als iemand toestemming geeft voor het opslaan van data, moet hij helder worden geïnformeerd...
Aanvraag landelijke lerarenbeurs 2018 gestart

Aanvraag landelijke lerarenbeurs 2018 gestart

Een leven lang leren. Ook van een docent en schoolleider vraagt dit om in continue ontwikkeling te zijn. Te streven naar de beste versie van jezelf. Wil jij je vakkennis verbreden of specialiseren? Maak gebruik van de lerarenbeurs en studeer met subsidie. Lees voor...
Verplichte eindtoets groep 8 van start

Verplichte eindtoets groep 8 van start

Het is de meest besproken en enige verplichte toets op de basisschool: de eindtoets. De komende weken staat deze op het programma voor alle leerlingen van groep 8. Voor meer informatie lees verder op:...
Doelstelling functiemix leraren PO nog niet behaald

Doelstelling functiemix leraren PO nog niet behaald

De discussie over het niet halen van de doelstellingen van de functiemix suggereert onterecht dat het achterblijven van lerarensalarissen in het primair onderwijs te wijten is aan onwil van schoolbesturen. Al het geld dat de overheid beschikbaar heeft gesteld voor de...
Vmbo’ers zijn ‘keihard nodig’

Vmbo’ers zijn ‘keihard nodig’

Vmbo’ers zijn deze week begonnen aan hun eindexamens. Wat zijn de dromen en ambities van deze kinderen? En krijgen ze later een baan? ‘Voor vakmensen liggen er veel kansen.’ Lees verder op www.trouw.nl