Oplopend lerarentekort VO vergt krachtige aanpak

De oplopende lerarentekorten in het voortgezet onderwijs – alsook de werkdruk en de ‘onaantrekkelijkheid’ van het leraarsvak op zich – vragen om een meer krachtig en structurele aanpak vanuit de politiek. Lees voor meer informatie verder op:...

Basisscholen moeten miljoenen terugbetalen

Basisscholen hebben de afgelopen jaren ten onrechte 32 miljoen euro ontvangen voor kinderen die risico lopen achterop te raken. Dat geld moeten ze terugbetalen, meldt minister Arie Slob van Basisonderwijs.   Scholen krijgen extra geld als de ouders van hun leerlingen...

Realiseren ambities Jeugdwet vraagt extra inspanning

De ‘Eerste evaluatie Jeugdwet’ laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak...

Griepgolf velt basisscholen

Basisscholen worstelen met de gevolgen van griep, stelt de PO-Raad. Niet alleen veel leerlingen, maar ook docenten zijn ziek. Door het tekort aan leerkrachten en invallers worden hele klassen naar huis gestuurd. In een enkel geval sluit zelfs de hele school voor een...